Pandora Learning Management System

Service Cloud Licensing (SAAS)

แพ็กเกจราย 6 เดือน หรือรายปี

On-Premise LMS with MA Service

แพ็กเกจ รายปี หรือมากกว่า

Perpetual LMS Service

แพ็กเกจ ขายขาด

การเช่าใช้หลักสูตรแบบองค์กร

ติดต่อฝ่ายขาย

หลักสูตรตัวอย่าง

การจัดการบริการลูกค้า

คู่มือการบริหารผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา

ศิลปะในการสื่อสาร (Animation)

การจัดการงบประมาณและการเงิน

ตัวอย่างลูกค้าชั้นนำ